Natuurbegraafplaats Drenthe

In Grolloo komt er een nieuwe natuurbegraafplaats. Het heeft een dubbele bestemming: natuur met natuurbegraafplaats, ook wel bekend als bos-, groene, of ecologische begraafplaats. Een verantwoorde combinatie van natuur, cultuur en economie.

grolloo-sliderDagelijks wandelen mensen over de natuurbegraafplaats. Zij vinden er de rust en de intimiteit van de natuur en kunnen zo even alleen zijn met hun gedachten. Bij gelegenheden kunnen er naast de begrafenissen ook bijzondere activiteiten plaatsvinden. Dit altijd met respect voor overledenen, hun nabestaanden en natuur. De natuurbegraafplaats is ca. 9 ha groot. Het wordt in clusters (ca. 2 ha.) opgedeeld voor de uitgifte van grafrechten. Dit om de natuur zo veel mogelijk in rust te laten en de gelegenheid te geven tot herstellen.

Het aanbod van natuurbegraafplaats Drenthe voor belangstellenden die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot natuurbegraven bestaat uit:

  •  graven die niet worden geruimd
  • de mogelijkheid voor een afscheidsceremonie en herdenkingsbijeenkomst
  •  tijdstip begraven naar eigen keuze tussen zonsopgang en zonsondergang; meerprijs voor tijdstippen na 16.00 uur en in het weekend vanaf vrijdag 16.00
  •  tijdsduur ceremonie naar eigen keuze; tot 3 uur
  • beheer en onderhoud bos en natuurbegraafplaats
  •  advies en begeleiding bij keuze en plaatsing van gedenktekens
  •  begeleiding bij plaatsen gedenkteken op graf
  • begeleiding bij planten herinneringsbomen op graf
Grafmarkeringen

De plaatsing van grafaanduidingen, gedenktekens, vindt plaats met gebruikmaking van natuurlijke, materialen die van nature in het gebied voorkomen zoals zwerfstenen, boomstammen, boomwortels, takken, struiken of wilde planten.

Inheemse bomen

Een inheemse boom kan dienen als grafmonument. De te planten gedenkboom moet passen in het bosbeheer.

Inheemse struik

Een inheemse struik in overleg met de beheerder.

Wilde planten

Bijvoorbeeld Stinzenplanten, Margrieten, lelietjes van Dalen in overleg met de beheerder.

Natuurlijke houten paal of boomstam

Hierbij kan ook – indien gewenst – een paal of boomstam worden geplaatst. Deze mag machinaal of handmatig vormgegeven zijn met een inscriptie. De palen mogen niet gelakt, geverfd of geprepareerd zijn. De paal mag eenmalig met plantaardige olie worden behandeld.

Zwerfkei

Een zwerfkei als grafmarkering – indien gewenst- met een sobere ingekerfde inscriptie.

Boomwortels, takken

Onbewerkte boomwortels, takken, boomschijven of stammen.

Clusters

Per grafveld zijn er plekken beschikbaar waaruit een graf gekozen kan worden. Deze graven liggen op ruime afstand van elkaar, met daarbij ruimte voor een aantal urnengraven. Als de beschikbare graven in een grafveld zijn uitgegeven, wordt een volgende grafveld opengesteld voor de uitgifte van graven. Graven worden niet geruimd. Elk graf staat in onze administratie geregistreerd, zodat altijd op basis van markering, landmeting en/of gps de exacte plek van het graf gelokaliseerd kan worden.

 reiderwolde3 reiderwolde4